Op zorgboerderij leekzicht mag je
zinvol bezig zijn.

HOE NU VERDER?

Wanneer u zich aan het oriënteren bent voor dagbesteding is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de locatie. Het is vaak een hele stap, maar dagbesteding kan écht bijdragen aan meer grip op uw leven in de thuissituatie. Vaak kan een gesprek met een van onze collega's u al veel helderheid en herkenning geven! Wanneer u voor informatie belt naar onze boerderij, dan zal een van onze medewerkers een afspraak voor een oriëntatie inplannen. Dit is een kennismaking en een rondleiding. U komt dan samen met uw mantelzorger en eventueel familie naar de boerderij en we maken kennis om samen te kijken of ons aanbod passend voor u kan zijn. Daarnaast is er een mogelijkheid om vrijblijvend een dag mee te lopen op onze dagbesteding. We noemen dit een proefdag en kan tijdens de oriëntatie worden ingepland wanneer hier behoefte naar is.

Vaak wordt gevraagd wat dagbesteding u gaat kosten. Een logische vraag. Wij leveren zorg in natura via WMO (wet maatschappelijke ondersteuning: dit wordt betaald vanuit uw gemeente), WLZ (wet langdurige zorg: dit wordt betaald via uw zorgkantoor) en PGB (Persoonsgebonden budget, beheerd door mantelzorg en betaald vanuit WLZ). Daarnaast is de mogelijkheid om particulier zorg in te kopen, bijvoorbeeld wanneer u woonachtig bent in een zorginstelling maar wel graag gebruik wilt maken van dagbesteding in een natuurlijke omgeving.

Uw casemanager, mantelzorgmakelaar of huisarts kan u helpen deze aanvragen in gang te zetten, óf u naar de juiste personen te verwijzen.

Wij verzorgen op onze boerderij ons eigen vervoer. Wanneer u een indicatie heeft met vervoer kunt u hier gebruik van maken. We beschikken over een grote (rolstoel) bus, en hebben een vaste chauffeur. We vinden het belangrijk dat het thuisfront een vast gezicht zien bij het ophalen en brengen, en weten zo ook goed wat er speelt in de thuissituatie of als er bijzonderheden zijn.

Naast de kosten van uw eigen bijdrage (voor iedereen dus specifiek, en geregeld met gemeente of zorgkantoor) komen er voor u als het gaat om financiering van dagbesteding GEEN extra kosten bij op onze zorgboerderij, voor de maaltijden vragen we wel een bijdrage.

Zorgboerderij Leekzicht

Kwaliteit van zorg, huiselijkheid en persoonlijke aandacht en begeleiding vinden wij als zorgboeren erg belangrijk